ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

/ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ2022-10-15T17:39:34+03:00

Τι μπορώ να δημιουργήσω με αυτό το σύνθετο σύστημα που λέγεται σώμα; Τι αφηγείται το σώμα στον χώρο;
Στον χρόνο; Τι αφηγούνται δύο σώματα; Τι περισσότερα; Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το σώμα ως εργαλείο
αυτοπαρατήρησης; Πώς θέτω ερωτήματα στο σώμα μου και πώς το σώμα εκτελεί τα ερωτήματα που του θέτω;
Να μερικά ερωτήματα που μπορούμε να εξερευνήσουμε ο καθένας και η καθεμία πάνω στο δικό του σύνθετο
σύστημα που λέγεται σώμα